Política de Privacitat

La present Política de Privacitat regula l’ús del portal d’Internet amb la direcció ww.metrics.es, el responsable del qual, a efectes identificatius es: 

 • Responsable: METRICS VISIO CONSULTING SL
 • CIF: B64831647
 • Direcció: RAMON TURRÓ 299, 4-2. 08019, BARCELONA, ESPANYA
 • Telèfon: 629 31 33 87
 • Mail: metrics@metrics.es

Finalitat, Per a què tractem les seves dades? 

A efectes del previst en RGPD del 27 d’abril de 2016, la LO 3/2018, tractarem les dades que recollim per a les següents finalitats: 

 • Contactar amb vostè en el cas que així ens ho indiqui. 
 • Gestionar la seva navegació web, en el seu cas. 
 • Remetre comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. 

El compliment del formulari de registre està obligat a accedir i a gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les seves dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat de les dades suposa la impossibilitat de registrar-se, subscriure’s o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal. 

Legitimació, Quina es la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base legal per al tractament de les seves dades es basarà en: 

 • El consentimient de l’interessat, per al tractament de les seves dades, d’acord amb l’article 6.1. a) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades. En aquest cas el tractament es durà a terme per a la resposta a l’usuari dels formularis de la pàgina web del Responsable habilitant l’usuari la casella “He llegit y accepto la política de privacitat”.
 • La necessàrua execució d’un contracte en el qual l’interessat es part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, d’acord amb l’article 6.1. b) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

Destinataris, A qui comunicarem les seves dades? 

Les dades personals no seran objecte de cessió excepte en el compliment d’obligacions legalment establertes o per a donar suport als serveis vinculats a aquest tractament.

Conservació, Durant quant de temps conservarem les seves dades? 

Conservarem les seves dades de caràcter personal durant, al menys, 5 anys en el cas que sigui client i per a l’estricte compliment de les obligacions legals establertes a la normativa.

En cas de no ser client, conservarem les seves dades el mínim de temps possible per a gestionar la nostra relació. 

Drets, Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part del Responsable, la legislació vigent li atorga un seguit de drets. A continuació, li oferim una explicació resumida de cada dret, per tal de facilitar-li al seu exercici:

 • Dret d’accés: vostè tindrà accés a conèixer les dades personals que tractarem sobre vostè les dinalitats amb les que els tractem. 
 • Dret de rectificació: les seves dades sempre seran seves, i com a tal, pot sol·licitar-nos la rectificació dels mateixos en qualsevol moment si els que constessin en el nostre registre fossin erronis. 
 • Dret de supressió: podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. Tanmateix, i tal i com indiquem en l’apartat de conservació de dades anterior, ha de tenir en compte que, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pugui impedir l’efectiu exercici d’aquest dret. 
 • Dret d’oposició: vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb les quals tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas. 
 • Dret de limitació del tractament: vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  • Si considera que les dades que mantenim sobre vostè no son correctes o exactes. 
  • Si, en cas que vostè consideri que no estem tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament de les mateixes a la seva eliminació. ;
  • Si les dades que mantenim ja no son necessàries conforme a la finalitat per a la qual les vam recollir, però necessita que les conservem per a interposar reclamacions legals. 
  • Si, havent exercit el dret a la oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per aprt nostra. 
 • Dret a la possibilitat de les seves dades: vostè tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i raonable, sol·licitar que les dades personals que vostè ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament, Si no es possible, facilitarem directament les seves dades al responsable esmentat del tractament, però si no ho fos, se’ls facilitaríem a vostè en un format estàdard. 

Sempre que tractem les seves dades en base al consentiment, podrà revocar-les en qualsevol moment, encara que tingui conseqüències per a vostè més enllà de, d’acord amb el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

L’exercici dels drets podrà fer-los efectius dirigint-se al Responsable a través d’algun dels següents mitjans: 

 1. Mitjançant el correu electrònic dirigit al correu electrònic indicat a l’encapçalament del document.
 2. Correu postal dirigit al corresponent Responsable del Tractament electrònic (contemplat a l’encapçalament del document).

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se al Responsable del Tractament corresponent, (contemplat en l’encapçalament del document).

Tingui en compta que sempre, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de forma lícita o que no hem atès a les seves sol·licituds o drets.

A Espanya, l’Autoritat Competent mencionada es l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment menors, Què passa si ets menor d’edat?

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors de catorze anys, sol·licitarem la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades conforme l’article 7 de la LOPDGDD.

Exactitud, veracitat i seguretat de les dades, Com tractem les seves dades? 

L’Usuari es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les seves dades inclosos, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de registre o subscripció. No respondrem de la veracitat de les informacions que no siguin de l’elaboració pròpies i de les que s’indiqui una altra font, fet pel qual tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics prejudicis que puguin originar-se pel seu us de l’esmentada informació.

També reservarem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web podent inclús limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació.

No serem responsables davant de qualsevol dany o prejudici que pugui patir l’Usuari com a conseqüència dels errors, defectes o bé omissions, a la informació facilitada pel responsable sempre que procedeixi de fonts alienes.

Les dades seran tractades de forma confidencial i sota el sotmetiment de mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció de l’exercici dels seus drets, a la direcció postal i/o electrònica indicada a la pàgina web www.aepd.es.