Avís Legal

El present Avís Legal regula l’ús del servei del portal d’Internet amb direcció www.metrics.es, el responsable del qual, a efectes identificatius, es: 

  • Responsable: METRICS VISIO CONSULTING SL
  • CIF: B64831647
  • Direcció: RAMON TURRÓ 299, 4-2. 08019, BARCELONA, ESPANYA
  • Telèfon: 629 31 33 87
  • Mail: metrics@metrics.es

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre el Responsable amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles. 

Les parts renuncioen expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del Responsable per tal de resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir a la interpretació o execució de les presents condicions contractuals. 

Contingut i Us

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial Responsable. 

El titular de la Web no s’identifica amb les opinions expressades a la mateixa pàgina web pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presenten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en els seus servidors. 

Propietat intel·lectual i industrial 

Aquesta website i els continguts que inclou es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquesta website no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que inclou aquesta website. 

El contingut d’aquesta pàgina pot ser descarregat a la terminal de l’usuari (download), sempre que sigui per al seu us privat i sense finalitas comercials; per tant, no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d’aquesta website amb finalitats públiques o comercials. 

El nom comercial, les marques, el logo, productes i serveis que conté aquesta pàgina web es troben protegits per la llei. 

El Responsable es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual. 

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web del Responsable té la finalitat únicament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.